فراکد
فراکد فرمانک (USSD)

فرمانک (USSD) یا همان Unstructured Supplementary Service Data یک روش ارسال پیام در شبکه GSM است؛ و جزو خدمات ارزش افزوده تلفن همراه محسوب می‌شود که استفاده از آن، هزینه خاصی ندارد. تقریباً تمام گوشی‌های موجود از ارسال و دریافت این گونه پیامها پشتیبانی می‌کنند. ارتباط پیام از طریق فرمانک (USSD) شباهت بسیار زیادی به [...]

فراکد ابر؛ یک سرویس نا متناهی

دامنه انواع اطلاعات و فرمان هایی که در فراکد قابل نهان نگاری است، هر روز گسترش پیدا می کند. هر چند که فراکد با نو آوری مدل های سه رنگ و پنج رنگ برای افزایش قدرت ذخیره سازی اطلاعات حجیم خلق شده؛ و رمز نگاری قوی و غیر قابل کشف هنگام نهان نگاری اطلاعات امنیتی [...]

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©